У оквиру пројекта „Птице Пашњака велике дропље“ који је суфинансирала Месна заједница Мокрин одржан је и други јесењи прстеновачки камп.

Одржан први јесењи прстеновачки камп у оквиру пројекта „Птице Пашњака велике дропље“ који је суфинансирала Месна заједница Мокрин.

Пашњаци велике дропље богатији су ове сезоне за два пара орлова крсташа.

Унутар СРП "Пашњаци велике дропље" на просторној целини Јарош изграђена је ограда у циљу обезбеђивања оптималних и сигурних услова за гнежђење строго заштићене врсте велике дропље.

Удружење за заштиту велике дропље успешно је реализовало још један истраживачки пројекат под називом „Флора и фауна Пашњака велике дропље“.

Други прстеновачки камп у оквиру пројекта „Флора и фауна Пашњака велике дропље“ који суфинансирају Министарство заштите животне средине и Месна заједница Мокрин одржан је од 27. октобра до 2. новембра.

У склопу пројекта „Флора и фауна Пашњака велике дропље“ извршена је замена десетак дотрајалих вештачких дупљи за модровране и сиве ветрушке и постављено је 30 нових за модровране и 20 нових за сиве ветрушке. У акцији је учествовало 5 волонтера.

Први прстеновачки камп у оквиру пројекта „Флора и фауна Пашњака велике дропље“ који суфинансирају Министарство заштите животне средине и Месна заједница Мокрин одржан је од 10. до 16. септембра. Камп је био изузетно успешан са уваћене 483 јединке а рађено је са 10 орнитолошких мрежа. Најзаступљеније врсте биле су Anthus trivialis, Acrocephalus scirpaceus и Sylvia atricapila.

Завршен програм Јавни радови који се спроводи преко Националне службе за запошљавање.

Од 12. до 15. марта у Бад Белцигу у Немачкој одржан је IV састанак потписница (MOS4) Меморандума о разумевању за заштиту и управљање средње-европском популацијом велике дропље (Otis tarda). На овом састанку делегати 13 земаља које обухватају ареал популације постигли су споразум о прекограничној сарадњи за заштиту велике дропље и утврдили одговарајуће мере заштите. Србија, као једна од држава у којој опстаје ова врста, и даље није потписала овај важан документ.