Велика дропља у Европи насељава делове Панонске низије, средње Европе, црноморске регије и посебно Иберијског полуострва. Укупна европска популација је процењена на 31.000 – 36.000 примерака, од којих већина (23.000), настањује Шпанију. Тренд величине гнездилишне популације и величине ареала био је готово свуда у благом или изразитом опадању (смањењу), али је крајем 1990-их година забележен благ пораст популације. Активне мере заштите допринеле су благом порасту и стабилизацији величине популације у Мађарској, Русији, Шпанији, Португалији и Аустрији. С друге стране, мање и изоловане популације су у последњој деценији у благом опадању, као што је случај у источним деловима Немачке, Чешкој и Словачкој. Популација у Румунији је у опадању од 1970-их година, и није познато да ли тренутно постоји. Са простора Француске и западних делова Немачке, као и из Грчке и Македоније, нестала је у двадесетом веку.

 rasprostranjenost