Велика дропља је једна од најређих врста птица, не само наше земље, већ и читаве Европе и света. Законом је заштићена као Природна реткост у Србији, а такође је укључена у Црвену листу Европе и света међу врсте којима прети изумирање.

Крајем 19. и почетком 20. века велика дропља је у Србији насељавала знатно шира пространства него данас. Негативним антропогеним утицајем, посебно уништавањем најповољнијих станишта и директним ловним притиском велика дропља се повукла са већине некадашњих станишта. Сматра се да је почетком 20. века у Војводини живело преко 1000 великих дропљи, али је већ средином 20. века бројност спала на свега неколико десетина јединки. Сада се бројност процењује на 15-20 птица, док на гнежђењу има око 10 репродуктивних женки. Та једина преостала популација налази се на северу Баната у зони населја Мокрин, Сајан, Јазово, Врбица, Банатско Аранђелово у заштићеном природном добру СРП „Пашњаци велике дропље“.