Ловачко удружење „Перјаница“ из Мокрина од 70-их година чува популацију велике дропље у свом окружењу. Званичне активности ове организације, као стараоца Специјалног резервата природе Пашњаци велике дропље, почињу 1997. године. До краја двадесетог века, основне активности биле су чување врста и станишта, мониторинг и обележавање резервата. Од 2004. године, старалац конкурише на пројекте Покрајинског секретаријата за заштиту животне средине и одрживи развој, као и надлежног Министарства, и спроводи пројектне активности као што су:

  • активно чување и мониторинг популације велике дропље у гнездећем периоду, како у резервату тако и ван њега,
  • зимска прихрана велике дропље, кроз сејање уљане репице, изношење силаже и разгртање снега,
  • зимско бројање великих дропљи,
  • ревитализација станишта,
  • промоција и популаризација природних вредности резервата и потребе њиховог очувања.

Повећање резервата, а поготово додавање удаљених подцелина, Сигета и Кочовата, издиже проблематику управљања изнад локалних размера. Досадашњи управљач је на многе изазове одговарао у складу са својим могућностима, али ипак уз евидентне стручне, техничке, финансијске и организационе потешкоће.

Удружење за заштиту велике дропље сматра да би управљање требало значајно побољшати, поготово у формалном, кадровском и организационом смислу, уз обавезно ангажовање барем једне стручне особе.