Специјани резерват природе „Пашњаци велике дропље“ простире се у северном Банату. Налази се на три одвојене локације. Највећа површина заузима просор пашњака Јарош, површине 4256,47 хектара, између Мокрина, Јазова и Сајана. Други локалитет, Сигет, налази се северозападно од Банатског Аранђелова, на потезу Велики сигет, Врбовита бара и Врбовити сигет. Укупне је површине 2117,69 хектара. Трећа најмања целина са 400,55 хектара је Кочоват, локалитет који заузима простор северно од Врбице на потезу Аранђеловачке ливаде - Кочоват. Укупна површина резервата је 6774,71 хектара. Под режимом заштите трећег степена се налази 68% површине локалитета „Јарош“, док у оквиру режима заштите другог степена постоје две простране целине, „Милина бара“ - 11% и „Јарошке ливаде“ - 21% површине.