Удружење за заштиту велике дропље успешно је реализовало још један истраживачки пројекат под називом „Флора и фауна Пашњака велике дропље“.

Пројекат је суфинансиран од стране Министарства за заштиту животне средине и Месне заједнице Мокрин, а спреоведен је у сарадњи са Природно-математичким факултетом у Новом Саду и удружењем Еко-центар Тиса. Период реализације пројектних активности био је 01.08-30.11.2019. Илирски звездан (Galatella sedifolia) пронађен је и мапиран на 65 локација, ритска сова (Asio flammeus) пронађена је на 14 локација и број утврђених јединки процењује на 60-70 парова, барска корњача (Emys orbicularis) на 15 локација и укупно 250-300 јединки, орао крсташ (Aquila heliaca) на 2 локације, са укупно 2 гнездећа пара и 4 младе јединке које се спорадично виђају на просторним целинама Сигет и Јарош. Што се тиче ботаничких истраживања, утврђено је присуство 65 заштићених врста биљака, на укупно 61 локалитету на све три целике заштићеног добра. Значај овог истраживања је у доприносу упознавања флоре северног Баната и указивању на њену очуваност. Поједина станишта дају утисак реликтног карактера, што је значајно ако се узме у обзир мали проценат целокпуног подручја слатина под заштитом, те је изузетно важно да се ова станишта сачувају у облику каква су тренутно. Током истраживања фауне утврђено је присуство 18 врста стеница на 11 локалитета у резервату и 13 локалитета у непосредној близин, затим 3 врсте гуштера, 4 врсте жаба, 2 врсте змија и једна врста корњаче, на укупно 11 локалитета. На два прстеновачка кампа установљено је укупно 637 јединки и 38 врста, од којих је једна врста први пут забележена у овом заштићеном добру.

У склопу пројекта замењено је десетак оштећених вештачких дупљи и постављено је 30 нових за модровране и 20 за сиве ветрушке, као и 10 платформи за гнежђење орла крсташа. Одштампано 400 едукативних брошура, 100 постера, 60 платнених торби и 28 дуксева. Материјал је подељен учесницима кампова и осталих пројектних активности и дистрибуиран на манифестацијама на којима је удружење узело учешће.

Поред интервјуа за радио, телевизију и новине, забележено је и учеће на Првом пољопривредном сајму у Кикинди, где је и одржано предавање на тему Заштите станишта велике дропље, а такође и учешће на Ецотоур сајму у Новом Бечеју.

Током реализације пројектних активности везаних за ботаничка истраживања у оквиру пројекта примећено је више десетина хектара преоране површине у заштићеном природном добру. У питању је атар села Сајан. У прилогу су фотографије на којима се види да су на местима где је тањиран/оран рубни део нетакнуте слатине расле законом заштићене биљне врсте – са прилога 2 Строго заштићених и заштићених врста: слатински цвет (Limonium gmelini), понтски пелин (Artemisia pontica), слатински пелин (Artemisia santonicum), слатински звездан (Galatella sedifolia), кантарион (Hypericum perforatum), девесиље (Peucedanum officinale) – хранитељка угроженог лептира Gortyna borelii „Natura 2000“ врсте. С обзиром на изнето Удружење за заштиту велике дропље поднело је пријаву Инспекцији Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине. Извршен је инспекцијски надзор и увиђај стања, након чега следе даље законске мере.

Укупан број волонтера који су учествовали у истраживачким камповима је 16.