У петак, 8. маја, Радио-телевизија Војводине посетила је Мокрин и Специјални резерват природе "Пашњаци велике дропље" за потребе снимања емисије за децу "Питам се, питам се". У снимању су учествовали ученици ОШ "Васа Стајић" из Мокрина и чланови Удружења за заштиту велике дропље, као и чуварска служба.

У оквиру пројекта „Едукација деце о значају заштите природе“ који финансира Општина Кикинда, 21. априла, ученици Основне школе Ђура Јакшић из Кикинде посетили су Специјални резерват природе "Пашњаци велике дропље" .

У суботу, 18. априла, у Мокрину је одржано предавање намењено ловцима, на тему регулисања популације предатора у заштићеним подручјима.

17. новембра одржане су две радионице у основној школи Ђура Јакшић у Кикинди, у оквиру пројекта “Подизање свести о значају заштите велике дропље на свом последњем станишту у Србији”, финансираног од стране Министарства пољопривреде и заштите животне средине.

Удружење за заштиту велике дропље наставља са промоцијом СРП „Пашњаци велике дропље“ и едукацијом локалног становништва. Започета је реализацију пројекта Подизање свести о значају заштите велике дропље на свом последњем станишту у Србији, финансираног од стране Министарства пољопривреде и заштите животне средине.

У суботу 25. октобра, одржана је радионица за ученике ОШ "Мора Карољ" из Сајана у склопу пројекта “Подизање свести о значају велике дропље на њеном последњем станишту у Србији”.

Након завршетка реализације пројекта “Ревитализација пашњака”, финансираног од стране Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине и пројекта “Чишћење, санација и ревитализација СРП Пашњаци велике дропље”, финансираног од стране општине Кикинда, одржана је последња, додатна, радна акција у недељу 26. октобра.

У суботу 18. октобра, у 8 часова ујутро, започето је са радионицом у којој је учествовало 15 ученика VI разреда.

У недељу 19.Октобра Удружење је наставило са реализацијом пројекта Чишћење, санација и ревитализација резервата “Пашњаци велике дропље”.