У суботу 25. октобра, одржана је радионица за ученике ОШ "Мора Карољ" из Сајана у склопу пројекта “Подизање свести о значају велике дропље на њеном последњем станишту у Србији”.

У 9 часова је започето предавање на мађарском језику, праћено великом заинересованошћу учесника. Одзив ученика је био прилично велик, од укупно 72 ученика ове школе, радионици је присуствовало 50 ученика из свих осам разреда.

Осим упознавања са мерама заштите у резервату, деца су била у прилици да сазнају више о великој дропљи и осталим заштићеним врстама биљака и животиња које насељавају резерват.

После предавања, организован је факултативни излет до резервата. На основу реакције ученика који су присуствовали излету, дошло се до закључка да је радионица успешно обављена.

Цео угођај улепшала је једна закаснела црна рода коју су учесници радионице посматрали изнад резервата.