Након завршетка реализације пројекта “Ревитализација пашњака”, финансираног од стране Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине и пројекта “Чишћење, санација и ревитализација СРП Пашњаци велике дропље”, финансираног од стране општине Кикинда, одржана је последња, додатна, радна акција у недељу 26. октобра.

У радној акцији учествовали су волонтери са  свих претходних акција организованих у склопу ова два пројекта. Очишћен је део око последње преостале табле, и из резервата је изнешен коров који је посечен током претходне радне акције.

Удружење се захваљујује свим учесницима, за велику помоћ у волонтерским активностима на оба пројекта.

 

Остале слике са радне акције можете прегледати на следећем линку:

- Радна акција 26.10.2014.