У суботу 18. октобра, у 8 часова ујутро, започето је са радионицом у којој је учествовало 15 ученика VI разреда.

Теоријски део је, као и на претходним радионицама, успешно презентован.  Временски услови нису били нарочито погодни за посету резервату,  али је шетња,на инсистирање деце,ипак организована. На уласку у резерват деца су информисана о ретким иугроженим врстама биљака, као и о правилима понашања у резервату. После шетње до визиторског центра, где су деца могла да посматрају резерват двогледима и дурбином, излет је завршен у 12 часова.

У 14 часова тог дана, започета је друга радионица, за ученике V разреда. Радионица је имала исти програм као радионица за VI разред. Након радионице организован је излет који је завршен у 18 часова.

На основу позитивне реакције ученика V и VI разреда дошло се до закључка да су радионице успешно реализоване, и тиме је завршен део пројекта који се тиче едукације ученика ОШ” Васа Стајић”.