Завршен програм Јавни радови који се спроводи преко Националне службе за запошљавање.

Јавне радове обављало је 5 запослених на подручју СРП “Пашњаци велике дропље” и околини.

У току спровођења пројекта радило се на ручном уклањању жбуња и трске, сакупљању и одношењу отпада, лакирању визиторског центра, осматрачнице и летње учионице, замени оштећених делова на осматрачници, постављању клупа и столица на летњој учионици, ископавању земље за постављање садница, заливању и заштити постојећих садница, изради и лакирању вештачких дупљи.