Унутар СРП "Пашњаци велике дропље" на просторној целини Јарош изграђена је ограда у циљу обезбеђивања оптималних и сигурних услова за гнежђење строго заштићене врсте велике дропље.

Сама ограда представља физичку баријеру за могуће длакаве предаторе гнезда велике дропље, а на катастарским њивама унутар ограде (12 ha од укупних 112 ha колико је ограђено) предвиђено је сејање пољопривредних култура које одговарају великој дропљи. План управљања унутар тзв "Мокринске баште за дропље" је израђен од стране колега из Мађарске, одобрен од стране Покрајинског завода за заштиту природе и управљача ЛУ "Перјаница" и прве активности су завршене пре недељу дана. Ово се показало тачно унутар периода који још није засметао дропљама, које су се дана 7.4.2020. први пут ове године појавиле унутар ограде.