Од 12. до 15. марта у Бад Белцигу у Немачкој одржан је IV састанак потписница (MOS4) Меморандума о разумевању за заштиту и управљање средње-европском популацијом велике дропље (Otis tarda). На овом састанку делегати 13 земаља које обухватају ареал популације постигли су споразум о прекограничној сарадњи за заштиту велике дропље и утврдили одговарајуће мере заштите. Србија, као једна од држава у којој опстаје ова врста, и даље није потписала овај важан документ.

Немачка, Аустрија, Мађарска, Словачка, Чешка, Пољска, Румунија, Велика Британија, Украјина, Русија, Босна и Херцеговина и Хрватска имале су представнике из државног и невладиног сектора. Нашу земљу представљало је Удружење за заштиту велике дропље на међународном научном симпозијуму који је одржан у склопу овог догађаја. Иако је позив упућен и Министарству за заштиту животне средине и Покрајинском заводу за заштиту природе, ниједан представник ових институција није присуствовао ни састанку ни симпозијуму. Стање популације у Србији и мере заштите представило је Удружење за заштиту велике дропље. Договори и резултати овог састанка биће коришћени за израду Европског акционог плана за заштиту велике дропље. Изостанак надлежних институција само је још један пример недовољне посвећености државе очувању ове врсте која је на корак од нестанка у нашој земљи.