Позивамо вас на

Годишњу скупштину Удружења за заштиту велике дропље

која ће се одржати у суботу, 26. марта 2016. године

са почетком у 11 часова

у Медија центру Дома омладине у Мокрину.

 

Следи дневни ред скупштине:

1. Уводна реч (Борис Брдарић)

2. Представљање рада удружења и реализованих пројеката у 2015. години (Анита Сучић)

3. Резултати мониторинга (Давид Грабовац)

4. Прстеновачки камп (Драшко Грујић)

5. Финансијски извештај за 2015. годину (Даниела Попадић)

    Пауза за освежење

6. Планиране активности за 2016. годину (Анита Сучић)

7. Усвајање плана рада за 2016. годину

8. Предлог за промену чланова управног одбора и гласање

9. Разно

10. Упис чланова у регистар и подела чланских карaтa

 

Председник удружења
Анита Сучић