Завршен је и други прстеновачки камп у Специјалном резервату природе "Пашњаци велике дропље".

У току два кампа прстеновано је 38 различитих врста птица, укупно 770 јединки. Око 60 учесника посетило је камп и учествовало у радионицама на којима је било прилике да се упознају методологије прстеновања птица као и врсте које настањују резерват.

Следећи прстеновачки камп планиран је за април 2016. године.

Добродошли!