У оквиру пројекта финансираног од стране Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, Удружење за заштиту велике дропље поставило је нову осматрачницу за потребе мониторинга у сајанском делу Специјалног резервата природе "Пашњаци велике дропље".