У суботу 24. октобра 2015. године у Мокрину, одржане су две едукативне радионице за ученике 5. и 6. разреда ОШ “Васа Стајић”. Тема је била заштита велике дропље и њеног станишта.

У склопу радионица спроведена суи два излета у разеравт за све учеснике а превоз и ужина финансирани су пројектом “Популаризација Специјалног резервата природе “Пашњаци велике дропље” који је финансиран од стране Министарства пољопривреде и заштите животне средине, НИС а.д. Нови Сад, Општине Кикинда и Месне заједнице Мокрин. Укупно је било присутно 24 ученика и 7 волонтера из удружења.