У петак 25. септембра и суботу 26. септембра одржане су две радионице о заштити велике дропље и њеног станишта са излетима у резерват у склопу пројекта “Популаризација Специјалног резервата природе Пашњаци велике дропље” који је финансиран од стране Министарства пољопривреде и заштите животне средине, НИС а.д. Нови Сад, Општине Кикинда и Месне заједнице Мокрин.

Учесници су били ученици 3. и 4. разреда Основне школе “Васа Стајић” из Мокрина.