14-15. 11. 2013. održana je konferencija za zaštitu ptica na Paliću.

Na inicijativu udruženja građana „Artrust“, „Riparia“ i „AŠC“ na Paliću je održana dvodnevna Konferencija NVO Srbije za zaštitu ptica. Konferencija je održana u okviru projekta „Zvuk ptica“. Cilj ove konferencije je bilo usvajanje zajedničke inicijative nevladinih organizacija u cilju izmene Pravilnika o proglašenju lovostaja zaštićenih vrsta divljači, a posebno grlica i prepelica za koje se traži lovostaj tokom cele godine.

 

Konferenciji NVO Srbije za zaštitu ptica, prisustvovali su predstavnici nevladinih organizacija iz ove oblasti, između ostalih i Udruženja za zaštitu velike droplje, kao i predstavnici najznačajnijih institucija, pokrajinski i republički Zavod za zaštitu prirode, predstavnici Ministartsva poljoprivrede, Sekreterijata za zaštitu životne sredine i održivi razvoj i gradskih vlasti, ali  i Lovački savez Vojvodine. Prisustvovali su takođe Upravljači zaštićenih područja.

Kao rezultat ove konferencije nastala je "Palićka inicijativa za zaštitu ptica i biodiverziteta Srbije", koju je potpisalo i naše udruženje.