Područje rezervata odlikuje mozaik ravničarskih stepskih, slatinskih i barskih ekosistema. Temeljna vrednost ovog prirodnog dobra je jedina preostala populacija velike droplje (Otis tarda) u Srbiji, na jugoistočnom rubu njenog srednjeevropskog areala. Velika droplja se nalazi na svetskoj Crvenoj listi (IUCN: Red List) ugroženih vrsta i predstavlja strogo zaštićenu vrstu u Srbiji (Sl. glasnik RS 5/2010). Njeno stanište predstavlja očuvani tipični panonski predeo, sa osobenim biljnim zajednicama i florom i faunom čiji su brojni predstavnici strogo zaštićene vrste i vrste od značaja za zaštitu po međunarodnim kriterijumima.