Lovačko udruženje „Perjanica“ iz Mokrina od 70-ih godina čuva populaciju velike droplje u svom okruženju. Zvanične aktivnosti ove organizacije, kao staraoca Specijalnog rezervata prirode „Pašnjaci velike droplje“, počinju 1997. godine. Do kraja dvadesetog veka, osnovne aktivnosti bile su čuvanje vrsta i staništa, monitoring i obeležavanje rezervata. Od 2004. godine, staralac konkuriše na projekte Pokrajinskog sekretarijata za zaštitu životne sredine i održivi razvoj, kao i nadležnog Ministarstva, i sprovodi projektne aktivnosti kao što su:

  • aktivno čuvanje i monitoring populacije velike droplje u gnezdećem periodu, kako u rezervatu tako i van njega,
  • zimska prihrana velike droplje, kroz sejanje uljane repice, iznošenje silaže i razgrtanje snega,
  • zimsko brojanje velikih droplji,
  • revitalizacija staništa,
  • promocija i popularizacija prirodnih vrednosti rezervata i potrebe njihovog očuvanja.

Povećanje rezervata, a pogotovo dodavanje udaljenih podcelina, Sigeta i Kočovata, izdiže problematiku upravljanja iznad lokalnih razmera. Dosadašnji upravljač je na mnoge izazove odgovarao u skladu sa svojim mogućnostima, ali ipak uz evidentne stručne, tehničke, finansijske i organizacione poteškoće.

Udruženje za zaštitu velike droplje smatra da bi upravljanje trebalo značajno poboljšati, pogotovo u formalnom, kadrovskom i organizacionom smislu, uz obavezno angažovanje barem jedne stručne osobe.