Udruženje za zaštitu velike droplje je nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti zaštite prirode.

Ciljevi Udruženja su: zaštita populacije velike droplje, zaštita i unapređenje staništa u Specijalnom rezervatu prirode „Pašnjaci velike droplje“, edukacija lokalnog stanovništva o značaju očuvanja i zaštite staništa, organizovanje aktivnosti na rehabilitaciji ugroženih područja, javno zalaganje za promenu navika u pogledu korišćenja i čuvanja prirodnih resursa i u pogledu postupanja sa otrovnim i otpadnim materijalima, očuvanje tradicije i razvoj ruralnog turizma.