Specijani rezervat prirode „Pašnjaci velike droplje“ prostire se u severnom Banatu. Nalazi se na tri odvojene lokacije. Najveća površina zauzima prostor pašnjaka Jaroš, površine 4256,47 hektara, između Mokrina, Jazova i Sajana. Drugi lokalitet, Siget, nalazi se severozapadno od Banatskog Aranđelova, na potezu Veliki siget, Vrbovita bara i Vrboviti siget. Ukupne je površine 2117,69 hektara. Treća najmanja celina sa 400,55 hektara je Kočovat, lokalitet koji zauzima prostor severno od Vrbice na potezu Aranđelovačke livade - Kočovat. Ukupna površina rezervata je 6774,71 hektara. Pod režimom zaštite trećeg stepena se nalazi 68% površine lokaliteta „Jaroš“, dok u okviru režima zaštite drugog stepena postoje dve prostrane celine, „Milina bara“ - 11% и „Jaroške livade“ - 21% površine.