Nacionalni park Kereš Maroš (Körös-Maros), koji se nalazi  u jugoistočnom delu Mađarske, utočište je  za oko 1200 jedinki velike droplje.

Prilikom posete, 6. i 7. decembra 2013. bili smo smešteni u vizitorskom centru parka, koji u svom sastavu pored edukativnih prostorija poseduje i veliki smeštajni kapacitet. Obišli smo i deo centra koji nije otvoren za javnost u okviru kog se nalazi objekat gde se vrši izleganje jaja koja su sakupljena sa terena zbog ugrožavajućih faktora. Mladi se prstenuju i krajem jeseni se puštaju u divljinu. Kako neke jedinke nisu sposobne da žive u divljini ostaju u okviru ovog kompleksa gde se ljudi brinu o njima. 

Kao vid samoodrživosti, bave se ekstenzivnim stočarstvom podolskim govedima.

Proveli smo dva dana sa glavnim zoologom i cuvarom prirode u parku. Oni su nam preneli svoje dugogodišnje iskustvo u zaštiti velike droplje. Dali su nam puno saveta i instrukcija, izveli nas na teren  i tamo nam pokazali kako sve funkcioniše u praksi.