Pozivamo vas na

Godišnju skupštinu Udruženja za zaštitu velike droplje

koja će se održati u subotu, 26. marta 2016. godine

sa početkom u 11 časova

u Medija centru Doma omladine u Mokrinu.

 

Sledi dnevni red skupštine:

1. Uvodna reč (Boris Brdarić)

2. Predstavljanje rada udruženja i realizovanih projekata u 2015. godini (Anita Sučić)

3. Rezultati monitoringa (David Grabovac)

4. Prstenovački kamp (Draško Grujić)

5. Finansijski izveštaj za 2015. godinu (Daniela Popadić)

    Pauza za osveženje

6. Planirane aktivnosti za 2016. godinu (Anita Sučić)

7. Usvajanje plana rada za 2016. godinu

8. Predlog za promenu članova upravnog odbora i glasanje

9. Razno

10. Upis članova u registar i podela članskih karata

 

Predsednik udruženja
Anita Sučić