Након званичне потвде из Мађарске објављујемо да су јединке фотографисане током цензуса одржаног 14. фебруара женке велике дропље. Фотографије је направио Иштван Хам, којем се још једном захваљујемо на учешћу и доприносу.

Захваљујемо се и осталим учесницима цензуса, представницима Друштва за заштиту и проучавање птица Србије, Еко центар „Тиса“, УЉП „Рипариа“, Лиге за орнитолошку акцију Србије, ЛУ „Перјаница“, ЈП „Палић-Лудаш“, Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду, Покрајинског завода за заштиту природе, Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту природе и МЗ Мокрин.